Aanvrager/Melder
Milieu Service Brabant BV
Locatie
Boxtel, Postbus 143
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Bouwen
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
De aanvraag betreft het bouwen van een hal gelegen aan de Schouwrooij 8 te Boxtel.
Vergunning
Download Milieu Service Brabant BV - Boxtel - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
N. van den Wijngaard
Contact
(0485) 72 91 95
Zaaknummer
Z-007324-135145-44720
Datum laatste wijziging
03-11-2015
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.