Aanvrager/Melder
PE BE Landbouwbeheer
Locatie
Schaijk, Duifhuisstraat 5
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding verleend
Geldigheid
Vanaf 25.04.2013
Omschrijving
de wijziging van een melkveehouderij
Verlening
Download besluit
Projectleider
Rahder, J.H.
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2041843
Datum laatste wijziging
07-05-2013
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail