Aanvrager/Melder
Van de Burg
Locatie
Alphen, Boslust 8
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding verleend
Geldigheid
Vanaf 25.04.2013
Omschrijving
een uitbreiding/wijziging van een varkenshouderij
Verlening
Download Van de Burg - Alphen - melding verordening stikstof PDF Download besluit
Projectleider
Leeuwerke, G.
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2034564
Datum laatste wijziging
07-05-2013
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.