Aanvrager/Melder
Burchthof BV
Locatie
Best, Vleutstraat 7
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding verleend
Omschrijving
de uitbreiding/wijziging van een bestaande varkenshouderij
Verlening
Download besluit
Projectleider
Claerhoudt, B.A.M.
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2103624
Datum laatste wijziging
05-04-2013
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail