Aanvrager/Melder
Burchthof BV
Locatie
Best, Vleutstraat 7
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding verleend
Omschrijving
de uitbreiding/wijziging van een bestaande varkenshouderij
Verlening
Download Burchthof BV - Best - melding verordening stikstof PDF Download besluit
Projectleider
Claerhoudt, B.A.M.
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2103624
Datum laatste wijziging
05-04-2013
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.