Aanvrager/Melder
Holding Trobas BV
Locatie
Dongen, Steenstraat 9
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 29.08.2019
Omschrijving
het actualiseren van de voorschriften
Vergunning
Download Holding Trobas BV - Dongen - watervergunning PDF Download besluit
Projectleider
de heer D. Loeff
Contact
(088) 369 03 69
Zaaknummer
HZ_WWV-2018-7136
Datum laatste wijziging
29-08-2019
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.