Aanvrager/Melder
Avans Hogeschool
Locatie
Breda, Postbus 3238
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
Het gaat om een bodemenergiesysteem voor de Avans Hogeschool Onderwijsboulevard te 's-Hertogenbosch.
Vergunning
Download besluit
Projectleider
E. Sanders
Contact
(0485) 72 91 95
Zaaknummer
Z-008770
Datum laatste wijziging
15-09-2016
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail