Aanvrager/Melder
Van Hoof Deurne VOF
Locatie
Deurne, Langstraat 65
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning geweigerd
Omschrijving
wijziging/uitbreiding van een varkenshouderij
Weigering
Download Van Hoof Deurne VOF - Deurne - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
E. Deckers
Contact
(0485) 72 91 89
Zaaknummer
C2064017
Datum laatste wijziging
04-04-2017
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.