Aanvrager/Melder
Van Hoof Deurne VOF
Locatie
Deurne, Langstraat 65
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning geweigerd
Omschrijving
wijziging/uitbreiding van een varkenshouderij
Weigering
Download besluit
Projectleider
E. Deckers
Contact
(0485) 72 91 89
Zaaknummer
C2064017
Datum laatste wijziging
04-04-2017
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail