Aanvrager/Melder
Ons Middelbaar Onderwijs
Locatie
Tilburg, Noordhoekring 99
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
een aanvraag wijziging Waterwetvergunning voor het Odulphus Lyceum in Tilburg
Vergunning
Download besluit
Projectleider
de heer R. Cornelisse
Contact
013 2060100
Zaaknummer
14060333
Datum laatste wijziging
31-07-2014
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail