Aanvrager/Melder
Novalis College
Locatie
Eindhoven, Sterrenlaan 16
Product
watervergunning
Fase
aanvraag ontvangen
Omschrijving
Wijziging vergunningsaanvraag Waterwet voor bodemenergiesysteem van Novalis College in Eindhoven.
Projectleider
S.Creemers
Contact
(088) 369 03 69
Zaaknummer
Z.13180
Datum laatste wijziging
02-05-2019