Aanvrager/Melder
Privé persoon
Locatie
Bergeijk, Burgemeester Lindersweg 15
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding verleend
Geldigheid
Vanaf 14.02.2013
Omschrijving
een uitbreiding/wijziging van een vleesvarkens- en rundveebedrijf
Verlening
Download besluit
Projectleider
Verbeek, A.A.
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2050986
Datum laatste wijziging
26-02-2013
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail