Aanvrager/Melder
Privé persoon
Locatie
Bergeijk, Burgemeester Lindersweg 15
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding verleend
Geldigheid
Vanaf 14.02.2013
Omschrijving
een uitbreiding/wijziging van een vleesvarkens- en rundveebedrijf
Verlening
Download Privé persoon - Bergeijk - melding verordening stikstof PDF Download besluit
Projectleider
Verbeek, A.A.
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2050986
Datum laatste wijziging
26-02-2013
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.