Aanvrager/Melder
Mts. de Bont
Locatie
Ulicoten, Baarleseweg 5
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding onherroepelijk
Geldigheid
Vanaf 26.06.2012
Omschrijving
het wijzigen van een melkrundveehouderij
Verlening
Download besluit
Projectleider
Gorissen, B.
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2020455
Datum laatste wijziging
12-02-2013

Contact

Vergunning detail