Aanvrager/Melder
C.W.M. Pullens
Locatie
Raamsdonk, Luiten Ambachtstraat 27
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding onherroepelijk
Geldigheid
Vanaf 19.12.2011
Omschrijving
het uitbreiden van een melkrundveehouderij
Verlening
Download besluit
Projectleider
Gorissen, B.
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2012563
Datum laatste wijziging
12-02-2013

Contact

Vergunning detail