Aanvrager/Melder
Edco Eindhoven B.V.
Locatie
Eindhoven, Adriaan Mulderweg 9
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Inrichting
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 09.04.2020
Omschrijving
het plaatsen van een colli pick installatie in hal B-02 en het realiseren van een sorteerplaats in hal B-01A, voor de inrichting
Vergunning
Download Edco Eindhoven B.V. - Eindhoven - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
mevrouw D. Gruijters
Contact
(013) 206 02 07
Zaaknummer
19081402
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail