Aanvrager/Melder
Edco Eindhoven B.V.
Locatie
Eindhoven, Adriaan Mulderweg 9
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Inrichting
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 09.04.2020
Omschrijving
het plaatsen van een colli pick installatie in hal B-02 en het realiseren van een sorteerplaats in hal B-01A, voor de inrichting
Vergunning
Download Edco Eindhoven B.V. - Eindhoven - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
mevrouw D. Gruijters
Contact
(013) 206 02 07
Zaaknummer
19081402
Datum laatste wijziging
09-04-2020
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.