Aanvrager/Melder
Eteck Energie Techniek
Locatie
Eindhoven, John F Kennedylaan 3
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 11.04.2019
Omschrijving
het onttrekken en infiltreren van grondwater met een open bodemenergiesysteem voor het duurzaam klimatiseren van De Bunker
Vergunning
Download Eteck Energie Techniek - Eindhoven - watervergunning PDF Download besluit
Projectleider
mevrouw I. van Oorschot
Contact
(088) 369 03 69
Zaaknummer
HZ_WWV-2018-6720
Datum laatste wijziging
11-04-2019
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.