Aanvrager/Melder
Hydreco BV
Locatie
'S-Hertogenbosch, Onderwijsboulevard 221
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
Aanvraag vergunning in het kader van de waterwet KWO HAS 's-Hertogenbosch van Brabant Water N.V. namens Hydreco Hydreco B.V.
Vergunning
Download besluit
Projectleider
M.A. Maessen
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2124015
Datum laatste wijziging
18-03-2014
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail