Aanvrager/Melder
Enégro B.V.
Locatie
Nistelrode, Loosbroekseweg 48
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Inrichting, Bouwen
Fase
vergunning geweigerd
Omschrijving
Verzocht wordt om een vergunning voor het bouwen van overige bouwwerken (artikel 2.1, lid 1, onder a, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)) en het milieuneutraal veranderen van een inrichting (artikel 2.1, lid 1, onder e, juncto artikel 3.10, lid 3, van de Wabo).
Weigering
Download Enégro B.V. - Nistelrode - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
de heer H. van Kuik
Contact
(0485) 72 91 95
Zaaknummer
Z-055056
Datum laatste wijziging
13-11-2017
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.