Aanvrager/Melder
DAF Trucks NV
Locatie
Eindhoven, Hugo van der Goeslaan 1
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Inrichting, Bouwen
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
nieuwbouw dubbele tochtsluis aan de zuidzijde gebouw E46
Vergunning
Download DAF Trucks NV - Eindhoven - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Aarle, E. van
Zaaknummer
C2121669
Datum laatste wijziging
27-08-2013
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.