Aanvrager/Melder
Maatschap GJM van den Elsen en CJWM van den Elsen-van Grinsven
Locatie
Erp, Morschehoef 7a
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
Uitbreiding/wijziging van een veehouderij
Vergunning
Download Maatschap GJM van den Elsen en CJWM van den Elsen-van Grinsven - Erp - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
N. Stap
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2135620
Datum laatste wijziging
05-02-2015
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.