Aanvrager/Melder
Dubotechniek Energie B.V.
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
het onttrekken en retourneren van grondwater voor energieopslag
Vergunning
Download besluit
Projectleider
mevrouw N. van de Sanden
Contact
013 2060100
Zaaknummer
14020125
Datum laatste wijziging
25-03-2014
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail