Aanvrager/Melder
VOF van den Acker
Locatie
Erp, Hool 12
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
een uitbreiding/wijziging van een veehouderij
Vergunning
Download VOF van den Acker - Erp - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Marjolijn Bookelaar
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2145346
Datum laatste wijziging
01-06-2015
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.