Aanvrager/Melder
DAF Trucks N.V
Locatie
Eindhoven, Postbus 90065
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Inrichting
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 01.03.2019
Omschrijving
de verbouw van de constructie van het dak E45 Truckfabriek
Vergunning
Download DAF Trucks N.V - Eindhoven - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
De heer H. Verkuijlen
Contact
(088) 369 03 30
Zaaknummer
HZ_WABO-2019-446
Datum laatste wijziging
12-03-2019
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.