Aanvrager/Melder
Geene M.W. en Mat Geene BV Mts
Locatie
Rijkevoort, Laageindsedijk 30
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding geweigerd
Omschrijving
Melding nieuwe stal(len)/ aanvraag saldering van veehouderijbedrijf
Weigering
Download besluit
Projectleider
S. Teerink
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2091536
Datum laatste wijziging
29-01-2014
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail