Aanvrager/Melder
Geene M.W. en Mat Geene BV Mts
Locatie
Rijkevoort, Laageindsedijk 30
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding geweigerd
Omschrijving
Melding nieuwe stal(len)/ aanvraag saldering van veehouderijbedrijf
Weigering
Download Geene M.W. en Mat Geene BV Mts - Rijkevoort - melding verordening stikstof PDF Download besluit
Projectleider
S. Teerink
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2091536
Datum laatste wijziging
29-01-2014
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.