Aanvrager/Melder
J van Kasteren
Locatie
Boxtel, Mijlstraat 47
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
Uitbreiding/wijziging van een veehouderij
Vergunning
Download J van Kasteren - Boxtel - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Hans Kuik
Contact
(0485) 33 83 00
Zaaknummer
C2067543
Datum laatste wijziging
16-06-2015
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.