Aanvrager/Melder
Breda Hazeldonk II B.V.
Locatie
Breda, Hazeldonk 6288
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Inrichting
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 18.12.2019
Omschrijving
wijzigingsbesluit Wind A16
Vergunning
Download Breda Hazeldonk II B.V. - Breda - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
de heer W. Michels
Contact
(013) 206 05 66
Zaaknummer
19110304
Datum laatste wijziging
20-12-2019
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.