Aanvrager/Melder
papierhandel A.M. van de Mortel BV
Locatie
Eindhoven, Kanaaldijk-Noord 105
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Inrichting, Bouwen
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 01.06.2018
Omschrijving
het uitbreiden van de inrichting
Vergunning
Download papierhandel A.M. van de Mortel BV - Eindhoven - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
de heer E. van Aarle
Contact
(088) 369 03 69
Zaaknummer
HZ_WABO-2016-6206
Datum laatste wijziging
04-06-2018
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.