Aanvrager/Melder
Dienst Landelijk Gebied
Locatie
Breda
Product
ontgrondingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
realisatie EHS:ontgraven moeraszone, herstel slotenpatroon en afgraven bouwvoor.
Vergunning
Download besluit
Projectleider
Huijbregts, H.G.J.M.
Zaaknummer
C2124316
Datum laatste wijziging
11-02-2014
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail