Aanvrager/Melder
Politie Brabant Zuid-Oost
Locatie
Eindhoven, Michelangelolaan 4
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
een energieopslag bij het Politiekantoor te Eindhoven
Ontwerpbeschikking
Download Politie Brabant Zuid-Oost - Eindhoven - watervergunning PDF Download besluit
Vergunning
Download Politie Brabant Zuid-Oost - Eindhoven - watervergunning PDF Download besluit
Projectleider
Zutphen, G.P.H. van
Zaaknummer
C2083128
Datum laatste wijziging
20-11-2012
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.