Aanvrager/Melder
Loverbos Varkenshouderij VOF
Locatie
Heusden Gem Asten, Pannenhoef 7
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
De wijziging van een veehouderij.
Vergunning
Download Loverbos Varkenshouderij VOF - Heusden Gem Asten - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Marjolijn Bookelaar
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2146468
Datum laatste wijziging
04-06-2015
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.