Aanvrager/Melder
M.C. van Bommel VQF
Locatie
Someren, Hollandseweg 15
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding verleend
Omschrijving
een uitbreiding/wijziging van een varkenshouderij
Verlening
Download besluit
Projectleider
Teerink, S.A.
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2074822
Datum laatste wijziging
29-03-2013
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail