Aanvrager/Melder
M.C. van Bommel VQF
Locatie
Someren, Hollandseweg 15
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding verleend
Omschrijving
een uitbreiding/wijziging van een varkenshouderij
Verlening
Download M.C. van Bommel VQF - Someren - melding verordening stikstof PDF Download besluit
Projectleider
Teerink, S.A.
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2074822
Datum laatste wijziging
29-03-2013
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.