Aanvrager/Melder
Stichting Amphia
Locatie
Breda, Molengracht 21
Product
watervergunning
Fase
aanvraag ontvangen
Omschrijving
de aanleg van een bodemenergiesysteem
Projectleider
mevrouw N. van de Sanden
Contact
013 2060100
Zaaknummer
14032874
Datum laatste wijziging
27-03-2014

Contact

Vergunning detail