Aanvrager/Melder
FrieslandCampina DMV B.V.
Locatie
Veghel, N.C.B.-laan 80
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Inrichting
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
Op 30 januari 2015 hebben wij een verzoek van Waterschap Aa en Maas ontvangen. Hierin wordt verzocht, in het belang van de bescherming van het milieu, de op 22 maart 2005 verleende omgevingsvergunning aan FrieslandCampina DMV Veghel BV, gelegen aan de N.C.B.-Iaan 80 te Veghel, aan te vullen met lozingsvoorschriften, die toezien op een nitraat- en nitrietnorm.
Vergunning
Download FrieslandCampina DMV B.V. - Veghel - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
O. de Jong
Contact
(0485) 72 91 95
Zaaknummer
9957
Datum laatste wijziging
06-07-2016
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.