Aanvrager/Melder
Autodemontagebedrijf Mettler B.V.
Locatie
Schijndel, Rooiseweg 12
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
een aanvraag om een Waterwetvergunning. Het gaat om een bodemenergiesysteem
Vergunning
Download besluit
Projectleider
Frank Snels
Contact
0485 338300
Zaaknummer
16446-124392-15111
Datum laatste wijziging
25-03-2015
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail