Aanvrager/Melder
Eteck Warmte Eekhoorn B.V.
Locatie
Breda, Cosunpark 1
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 19.10.2022
Omschrijving
Betreft het open bodemenergiesysteem van Cosun Park gelegen aan de Cosunpark 1 te Breda.
Vergunning
Download Eteck Warmte Eekhoorn B.V. - Breda - watervergunning PDF Download besluit
Projectleider
de heer S. Creemers
Contact
(088) 369 03 69
Zaaknummer
Z-2022-002322
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail