Aanvrager/Melder
Mts. van Oirschot - Evers
Locatie
Haghorst, Wijnhovenstraat 12en
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding verleend
Omschrijving
een uitbreiding/wijziging van een melkrundveehouderij
Verlening
Download besluit
Projectleider
Leeuwerke, G.
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2003490
Datum laatste wijziging
12-12-2013
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail