Aanvrager/Melder
Mts. van Oirschot - Evers
Locatie
Haghorst, Wijnhovenstraat 12en
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding verleend
Omschrijving
een uitbreiding/wijziging van een melkrundveehouderij
Verlening
Download Mts. van Oirschot - Evers - Haghorst - melding verordening stikstof PDF Download besluit
Projectleider
Leeuwerke, G.
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2003490
Datum laatste wijziging
12-12-2013
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.