Aanvrager/Melder
Grondexploitatiemaatschappij Den Bogerd CV
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning geweigerd
Geldigheid
Vanaf 14.11.2023
Omschrijving
de realisatie van 25 parkwoningen
Weigering
Download Grondexploitatiemaatschappij Den Bogerd CV - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Omgevingsdienst Brabant Noord
Contact
(088) 743 00 00
Zaaknummer
Z/202178
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail