Aanvrager/Melder
Stichting Primair en voortgezet onderwijs Zuid- Nederland
Locatie
Eindhoven, Henegouwenlaan 2
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 08.10.2020
Omschrijving
de nieuwbouw van het stedelijk college Eindhoven
Vergunning
Download Stichting Primair en voortgezet onderwijs Zuid- Nederland - Eindhoven - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Omgevingsdienst Brabant Noord
Contact
(088) 743 00 00
Zaaknummer
Z/108248
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail