Aanvrager/Melder
Stichting Primair en voortgezet onderwijs Zuid- Nederland
Locatie
Eindhoven, Henegouwenlaan 2
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 08.10.2020
Omschrijving
de nieuwbouw van het stedelijk college Eindhoven
Vergunning
Download Stichting Primair en voortgezet onderwijs Zuid- Nederland - Eindhoven - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Omgevingsdienst Brabant Noord
Contact
(088) 743 00 00
Zaaknummer
Z/108248
Datum laatste wijziging
07-10-2020
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.