Aanvrager/Melder
Stedelijk College Eindhoven
Locatie
Eindhoven, Avignonlaan 11
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
Een energieopslagsysteem bij Stedelijk college te Eindhoven
Vergunning
Download Stedelijk College Eindhoven - Eindhoven - watervergunning PDF Download besluit
Projectleider
Zutphen, G.P.H. van
Zaaknummer
C2104138
Datum laatste wijziging
19-04-2013
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.