Aanvrager/Melder
Woonmeij
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 01.10.2024
Omschrijving
De renovatie van 25 tot 40 woningen.
Vergunning
Download Woonmeij - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Omgevingsdienst Brabant Noord
Contact
(088) 743 00 00
Zaaknummer
Z/213652
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail