Aanvrager/Melder
Water Treatment Dongen B.V. g
Locatie
Dongen, Vierbundersweg 11
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Inrichting
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 17.11.2022
Omschrijving
een aanvraag voor een tijdelijke proefopstelling ten behoeve van het verduurzamen van de processen en afvalwaterstromen afkomstig van ECCO Tannery
Vergunning
Download Water Treatment Dongen B.V. g - Dongen - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
C. Breugelmans
Contact
(013) 206 01 00
Zaaknummer
7326871
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail