Aanvrager/Melder
Stichting Area
Locatie
Uden, Smidsstraat 1
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 01.09.2025
Omschrijving
het slopen van complex UW07 ten behoeve van nieuwbouw
Vergunning
Download Stichting Area - Uden - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Omgevingsdienst Brabant Noord
Contact
(088) 743 00 00
Zaaknummer
Z/213129
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail