Aanvrager/Melder
ProRail
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
het aanleggen van een energieopslagsysteem ter plaatse van Station Eindhoven
Vergunning
Download besluit
Projectleider
G. van Zutphen
Contact
088 3690369
Zaaknummer
HZ_WWV-2014-232
Datum laatste wijziging
13-08-2014
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail