Aanvrager/Melder
Brabant Water N.V.
Locatie
Heesch, Loosbroeksestraat 24
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
In het kader van de Waterwet is een besluit ambtshalve gewijzigd voor de openbare drinkwatervoorziening te Loosbroek.
Vergunning
Download besluit
Projectleider
A. van de Laar-Geerts
Contact
(0485) 72 91 95
Zaaknummer
1596-83083
Datum laatste wijziging
06-02-2017
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail