Aanvrager/Melder
FrieslandCampina DMV B.V.
Locatie
Veghel, N.C.B.-laan 80
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Inrichting, Bouwen
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
het mogelijk maken van de productie van caseinaat
Vergunning
Download FrieslandCampina DMV B.V. - Veghel - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Jong, O. de
Zaaknummer
C2127009
Datum laatste wijziging
07-11-2013
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.