Aanvrager/Melder
Pluimveebedrijf van Haare
Locatie
Wanroij, Peelsteeg 5
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning geweigerd
Omschrijving
de uitbreiding/wijziging van een veehouderij
Weigering
Download besluit
Projectleider
I. Stijnen-Kamminga
Contact
(0485) 72 91 89
Zaaknummer
Z/040996
Datum laatste wijziging
02-05-2017
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail