Aanvrager/Melder
Pluimveebedrijf van Haare
Locatie
Wanroij, Peelsteeg 5
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning geweigerd
Omschrijving
de uitbreiding/wijziging van een veehouderij
Weigering
Download Pluimveebedrijf van Haare - Wanroij - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
I. Stijnen-Kamminga
Contact
(0485) 72 91 89
Zaaknummer
Z/040996
Datum laatste wijziging
02-05-2017
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.