Aanvrager/Melder
Gemeente Den Bosch
Product
ontgrondingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
Het project heeft betrekking op de aanleg van de brug om de stadsdelen noord en zuid met elkaar te verbinden en een ontgraving ten behoeve van de herinrichting van de landhoofden en oevers binnen het plangebied.
Vergunning
Download besluit
Projectleider
F. Leenheers
Contact
(088) 369 03 69
Zaaknummer
HZ_ONG-2016-694
Datum laatste wijziging
18-08-2016
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail