Aanvrager/Melder
Stichting Vergunning Moleneind
Locatie
Oss, Postbus 20
Product
melding activiteitenbesluit milieubeheer
Fase
voor kennisgeving aangenomen
Geldigheid
Vanaf 03.04.2014
Omschrijving
een proefonttrekking, -infiltratie en lozing van grondwater ten behoeve van het drooghouden van gebouw CO. Meldingsplichtig is de lozing van grondwater op een vuilwaterriool met een hoeveelheid van meer dan 5 m³ per uur (artikel 3.2 lid 7 Barim/ Activiteitenbesluit)
Projectleider
de heer S. Pullen
Contact
013 2060100
Zaaknummer
14031907

Contact

Vergunning detail