Aanvrager/Melder
W.P. VAN HAANDEL
Locatie
Boekel, Helfrichstraat 8
Product
ontgrondingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
wijziging Heerveldseweg Van Haandel Handel
Vergunning
Download besluit
Projectleider
H. van Osch
Contact
(088) 369 03 69
Zaaknummer
HZ_ONG-2016-5340
Datum laatste wijziging
15-12-2016
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail