Aanvrager/Melder
Ennatuurlijk BV
Locatie
Eindhoven, Beukenlaan 2A
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Inrichting
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 22.05.2018
Omschrijving
het aanpassen van de bedrijfssituatie door het uit bedrijf nemen van een stoom- en gastrubine (STEG)
Vergunning
Download Ennatuurlijk BV - Eindhoven - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
de heer K. van Broekohven
Contact
(013) 206 03 88
Zaaknummer
18021818
Datum laatste wijziging
22-05-2018
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.