Aanvrager/Melder
Esco TCO Oss B.V.
Locatie
Oss, Dr. Saal van Zwanenbergsingel 51
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
een WKO voor Talentencampus Oss. Het betreft een aanvraag voor een bodemenergiesysteem, gelegen aan Dr. Saal van Zwanenbergsingel (Mondriaanlaan) ongenummerd te Oss.
Vergunning
Download besluit
Projectleider
mevrouw E. Sanders
Contact
(0485) 72 91 65
Zaaknummer
127171-30270
Datum laatste wijziging
10-08-2015
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail