Aanvrager/Melder
Stichting Vergunning Moleneind
Locatie
Oss, Kloosterstraat 6
Product
melding activiteitenbesluit milieubeheer
Fase
melding verleend
Geldigheid
Vanaf 07.12.2018
Omschrijving
een melding voor het in een oppervlaktewaterlichaam brengen of eraan onttrekken van water
Verlening
Download Stichting Vergunning Moleneind - Oss - melding activiteitenbesluit milieubeheer PDF Download besluit
Projectleider
mevrouw F. de Vet
Contact
(013) 206 01 00
Zaaknummer
18111244
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail